O autorze

Czesława Frejlich

Profesor Akademii Sztuk Pięknych, prowadzi zajęcia z Ergonomicznych Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie i na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu dizajnu. Redaktor naczelna kwartalnika „2+3D grafika plus produkt".

www.2plus3d.pl

Artykuł

Artykuł ukazał się w numerze 7 (II/2003) kwartalnika 2+3D

Wstęp do numeru

Sprawa konkursów

Czesława Frejlich, 20 kwietnia 2003

Problem konkursów projektowych w naszym kraju narasta, i zarówno wśród projektantów, jak i instytucji czy osób, które je ogłaszają sprawa wciąż budzi wątpliwości natury prawnej i etycznej. Na tablicach ogłoszeń w szkołach projektowych zawsze można znaleźć kilka regulaminów, czasem drukowanych na małych kartkach, ale również na okazałych plakatach, zachęcających studentów do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju konkursach: na logo, plakat, nazwę wyrobu czy firmy, na produkty – od gadżetu po całkowite wyposażenie np. łazienki. Firmy liczą – i słusznie – że młodzi adepci dizajnu wezmą w nich udział, zwabieni nie tyle nagrodami, co perspektywą „złapania” klienta, o którego nie jest łatwo, zwłaszcza na początku drogi zawodowej. Dlatego też nagrody bywają często śmiesznie niskie. Ten sposób pozyskiwania projektów wydaje się organizatorom najtańszy, zważywszy że otrzymują do wyboru wiele rozwiązań. Z drugiej strony, do tego typu współzawodnictwa przystępują najczęściej osoby młode i mniej doświadczone, których praca w trybie konkursu nie może zastąpić profesjonalnej obsługi projektowej. Wyraźnie widać to zwłaszcza we wzornictwie przemysłowym, które wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale również wzięcia pod uwagę możliwości technologicznych firmy, wyników badań rynku, strategii marketingowej itp. Innymi słowy, nie wystarczy sam pomysł, bo niezbędna jest także zdolność jego realizacji. Problemów dotyczących ogłaszanych w Polsce konkursów jest znacznie więcej – o niektórych piszą w tym numerze Grzegorz Niwiński (Jakie konkursy?) i Tomasz Matuszewski (Plusy i minusy polskiego dizajnu). Aby wspomóc w tych rozważaniach zarówno projektantów, jak i firmy, instytucje społeczne czy agendy rządowe, przedstawiamy również zasady organizowania międzynarodowych konkursów projektowych i przyznawania nagród, sformułowane przez trzy międzynarodowe organizacje: Icogradę (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Projektowania Graficznego), ICSID (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Projektowania Przemysłowego) oraz IFI (Międzynarodowa Federacja Projektantów Wnętrz). W tym numerze zamieszczamy zasady ogłaszania zamkniętych i otwartych konkursów dla profesjonalistów, a w następnym przybliżymy normy odnoszące się do studenckich konkursów projektowych oraz do organizacji przeglądów projektowych. Opublikowane dokumenty światowych organizacji projektowych dotyczą wprawdzie imprez międzynarodowych, ale stowarzyszenia narodowe przyjmują je za wzór przy opracowywaniu własnych regulaminów. Jak nam wiadomo, w kraju podobną inicjatywę podjęło i realizuje Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych.

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj