Reklama w kwartalniku

GRUPA DOCELOWA
projektanci – zarówno grafiki użytkowej (studia reklamowe), jak i wzornictwa przemysłowego, kadra menedżerska, zlecająca usługi projektowe z zakresu: identyfikacji wizualnej firmy, reklamy, opracowywania nowych produktów oraz redesignu wyrobów istniejących

firmy współpracujące z projektantami – m.in. dystrybutorzy profesjonalnego wyposażenia i materiałów (np. oprogramowania i sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, oświetleniowego, biurowego) oraz studia, pracownie i warsztaty usługowe (poligraficzne, wystawiennicze, fotograficzne itp.)

kręgi opiniotwórcze – krytycy, dziennikarze i twórcy zajmujący się grafiką użytkową i wzornictwem, historycy sztuki, pedagodzy wzornictwa oraz studenci uczelni artystycznych i wydziałów zorientowanych na projektowanie

czytelnicy – głównie ludzie młodzi (20–40 lat), dużą grupę stanowią studenci wyższych i średnich szkół projektowych. Wynika to z faktu, że magazyn traktowany jest jako ważne źródło uzupełniania wiedzy zawodowej.

Pierwsze wydanie
październik 2001

Nakład
5100

Cena
18 zł (4,5 EURO)

Format
209,25 × 279 mm, 112 stron, full color

Kontakt w sprawie reklam
reklama w kwartalniku:
Krzysztof Ginter, krzysiek@2plus3d.pl,
tel. +48.602.316.316  
Dorota Stępniak dorota.stepniak@2plus3d.pl
+48.508.122.901
Jacek Mrowczyk, reklama@2plus3d.pl

reklama internetowa:
Wojciech Kubiena, wojtek@2plus3d.pl

Cennik reklam w kwartalniku 

IV strona okładki (209,25 × 279 mm + spady 3 mm) – 10000  zł
II i III strona okładki (209,25 × 279 mm + spady 3 mm) – 8000  zł
Cała strona (209,25 × 279 mm + spady 3 mm) – 6500  zł 
1/2 strony pion (90 × 261 mm) – 4000 zł 
1/2 strony poziom (189 × 126 mm) – 4000 zł
1/4 strony (90 × 126 mm) – 3000 zł 

(W podanych wymiarach pierwsza wartość oznacza długość podstawy).

Szczegóły w pliku PDF

Rabaty udzielane są w przypadkach stałej  współpracy lub parokrotnej publikacji tego  samego materiału. Do cen należy doliczyć  podatek VAT.

Kolejne numery ukazują się:
25 stycznia (zamknięcie numeru 10.01)
25 kwietnia (zamknięcie numeru 10.04)
25 lipca (zamknięcie numeru 10.07)
25 października (zamknięcie numeru 10.10)

Termin dostarczenia materiałów reklamowych  upływa dziesiątego dnia danego miesiąca wydania.

Redakcja nie zawiera żadnych umów związanych z tzw. patronatem medialnym. Wyjaśnienie jest tu.

 

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj